โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
8 ถ.จิตรเพลิน   ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055411263
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิมานแผ่รัศมีบนหลังช้างเอราวัณ