โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
8 ถ.จิตรเพลิน   ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055411263
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
ปรัชญา / วิสัยทัศน์