โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
8 ถ.จิตรเพลิน   ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055411263
เพลงโรงเรียน
คาราโอเกะ มนต์ม่วงขาว
https://www.youtube.com/watch?v=wUfxI0t23YM