ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาลโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จะทำการสรรหาผู้มีคุณสมบัติ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล ประจำปี 2561
โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีความรู้ความสามาถในด้านการบริหารจัดการงานเวชภัณฑ์
2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
(หากมีชั่วโมงการอบรมทางด้านการฝึกปฏิบัติดูแล ช่วยเหลือผู้ป่วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายงานบริการ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5541-1263
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2561,15:12   อ่าน 380 ครั้ง