โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
8 ถ.จิตรเพลิน   ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055411263
อนุบาล 2

นางนัทธมน พงษ์ชิราวุธ
ครู คศ.2

นางสาวเบญจมาศ มะโหรา
พนักงานราชการ

นางธนกร ยี่ิอินทร์
ครู คศ.3

นางโฉมศรี ธรรมรักษ์
ครู คศ.3

นางสาวจำรัส อ้ายชุม
ครู คศ.3

นางวรรณนา วรลาภานนท์
ครู คศ.3

นางพนัชกร แสงดาววี
ครู คศ.3