โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
8 ถ.จิตรเพลิน   ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055411263
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังอาคาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..