โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
8 ถ.จิตรเพลิน   ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055411263
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายการหนังสือแนบการจัดซื้อครั้งที่2 ปีการศึกษา2561 (อ่าน 14) 12 มิ.ย. 61
ประกวดราคาหนังสือเรียน ปีการศึกษา2561 (รอบ2) (อ่าน 14) 12 มิ.ย. 61
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันฯ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ปีการศึกษา 1/2561 (อ่าน 36) 17 พ.ค. 61
รายการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 79) 23 เม.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 54) 23 เม.ย. 61
เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 51) 23 เม.ย. 61