ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 105) 10 เม.ย. 62
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันฯ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ปีการศึกษา 2/2561  (อ่าน 308) 05 ต.ค. 61
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาลโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ (อ่าน 347) 09 ส.ค. 61
รายการหนังสือแนบการจัดซื้อครั้งที่2 ปีการศึกษา2561 (อ่าน 297) 12 มิ.ย. 61
ประกวดราคาหนังสือเรียน ปีการศึกษา2561 (รอบ2) (อ่าน 300) 12 มิ.ย. 61
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันฯ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ปีการศึกษา 1/2561 (อ่าน 310) 17 พ.ค. 61
รายการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 358) 23 เม.ย. 61
เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 454) 23 เม.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 323) 23 เม.ย. 61