โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
8 ถ.จิตรเพลิน   ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055411263
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายปรศาสตร์ บุญมาสืบ
ครู คศ.3

นางสาวพิทยา รอดชำนาญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวราตรี ปันนินา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางชวัลณัฎฐ์ ขำดำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายธนกฤต แสนดี
ครู คศ.2

นางธมลวัลย์ สุขก้อน
ครู คศ.2