ผลงานนักเรียน
รางวัลเหรียญทองแดง ตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เด็กหญิงณัฐณิชา อุ่นบ้าน
รายละเอียดผลงาน
เด็กหญิงณัฐณิชา  อุ่นบ้าน รางวัลเหรียญทองแดง ตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2562,09:23   อ่าน 49 ครั้ง